Stowarzyszenie ESTEKA
Organizacja Pożytku Publicznego

Siedziba Stowarzyszenia i Biuro: 39-400 Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada 8a
Zajęcia rehabilitacyjne oraz hipoterapeutyczne: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Leśna 3a – telefon: 600-355-396 (Spółka Socjalna EURATUS)
tel./fax 15 801 28 60 – Biuro Stowarzyszenia ,
+48 509 534 872 – Biuro Stowarzyszenia – mail: biuro@esteka.pl
+48 606 728 761 – Prezes Zarządu
+48 604 952 468 – V-ce Prezes Zarządu – mail: esteka@esteka.pl
Numery kont bankowych:
17 1500 1735 1217 3005 3741 0000
BZ WBK O. Tarnobrzeg
Darowizny na hipoterapię i rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i młodzieży:
Wpłaty złotówkowe:
91 1500 1735 1217 3005 3884 0000
Wpłaty dewizowe:
(IBAN) PL 59 1500 1735 1217 3005 3754 0000 SWIFT (BIC Banku): WBKPPLPP
NIP 867-20-33-731
REGON: 831352684