O nas


W latach osiemdziesiątych na fali przemian w Polsce zaczęło się odradzać harcerstwo. Po latach funkcjonowania HSPS-ów powstawały drużyny starszoharcerskie, a ruch harcerski powracał do swoich korzeni. Harcerze starsi uczestniczyli w Polowych Zbiórkach Harcerstwa Starszego, rajdach i festiwalach harcerskich jeżdżąc po całej Polsce, prezentując swoje osiągnięcia i wymieniając się doświadczeniami i zawierając nowe znajomości.

To właśnie po kilku takich eskapadach, doszliśmy do przekonania, że w Tarnobrzegu można zorganizować ogólnopolski festiwal piosenki harcerskiej, który będzie gościł harcerki i harcerzy z całej Polski. I tak dzisiaj myślę, że z Mariuszem Dziobem podjęliśmy bardzo dobrą decyzję, bo Śpiewograniec jest organizowany do dzisiaj, mimo chwilowych trudności i krótkotrwałych przerw w latach 1997 – 1998, w 2000 oraz w 2016 roku.

Tarnobrzeg gościł do dziś ponad 7 tysięcy harcerek i harcerzy, którzy wykonali ponad 1.000 piosenek i z tego jestem dumny. Wysiłek setek harcerzy z drużyn sztabowych, instruktorów i sympatyków festiwalu oraz całej rzeszy sponsorów i darczyńców się opłacił…

phm Robert "Orzeł" Kędziora

Kartka nr 2

XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC 2018